ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності веб-сайту
 
Використання та збір інформації про користувачів веб-сайту обмежується лише даними надані Користувачем при реєстрації на сайті, тобто контактні дані  і дані, пов'язані з обробкою платежів. Веб-сайт також збирає дані про IP-адресу комп’ютера користувача, щоб забезпечити безпеку контракту та діагностувати дефекти в системі, яка підтримує веб-сайт.
 
веб-сайт використовує файли cookie для полегшення використання його ресурсів. Файли cookie не збирають персональні дані Користувача, не змінюють конфігурацію його комп’ютера і можуть бути видалені в будь-який час. Рекламні оголошення, в тому числі можуть містити зображення, надане користувачем, в межах цих даних Користувач самостійно вирішує зробити їх оприлюднюють у межах ресурсів, наданих Веб-сайтом. 
 
Власник веб-сайту не надає доступ до даних користувачів третім особам, окрім податкових, кримінальних, адміністративних та органи цивільного судочинства лише після отримання Власником сайту документів, що підтверджують правомірність запиту цих органів про надання даних. Дані користувачів також не передаються третім країнам або міжнародним організаціям. Жодні рішення не приймаються в результаті профілювання щодо користувачів веб-сайту.
 
Адміністратором даних є власник веб-сайту - FIXY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ  з юридичною адресою в Лодзі, 91-863 Лодзь, вул. Łagiewnicka 137, внесений до Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Лодзь-Срудмієсьце в Лодзі, XX Господарський відділ Національного судового реєстру за номером KRS 0000767592, NIP 7262675837, REGON: 382357878. 
 
Персональні дані оброблятимуться лише з метою виконання договору, укладеного з Веб-сайтом.
Надання персональних даних у зв’язку з наміром виконати договір, укладений із Веб-сайтом є добровільним, але необхідним для його виконання.
  ;
Обробка персональних даних, наданих Користувачем, здійснюється на основі добровільної згоди та у зв’язку з виконанням укладеного договору. з адміністратором (стаття 6(1)(a) і (b) Регламенту (ЄС) 2016 Європейського Парламенту та Ради /679 від 27.04.2016 про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і вільного переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC (Загальний регламент захисту даних) (ОВ ЄС. L. від 2016 р. № 119 , п. 1) - далі GDPR).
 
Дані також можуть оброблятися незалежно від наданої згоди у зв’язку з переслідуванням/захистом від позовів (стаття 6(1)(f) GDPR).
 
Користувач має право запитувати в адміністратора доступ до  персональних даних, виправлення, видалення або обмеження обробки, право на заперечення проти обробки, а також право на передачу даних і право подати заяву про відкликання будь-якої наданої згоди в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки на основі згоди до її відкликання.
 
Персональні дані користувачів обробляються протягом періоду, на який поширюється згода на обробку, або в під час виконання договору, за умови, що персональні дані можуть оброблятися протягом періоду давності претензій, пов’язаних з метою їх обробки в результаті виконання договору, і в обсязі, охопленому згодою на обробку.
 
< div>Користувач має право подати скаргу голові Управління захисту персональних даних.
 
власник Веб-сайту запровадив політику захисту персональних даних разом із керівництвом ІТ-системи.
 
Якщо є намір надіслати Користувачеві, як частину контакту надану ним інформацію, інші дані, ніж ті, що стосуються виконання договору, укладеного з Веб-сайтом, або обробки платежів, тобто, зокрема комерційної чи маркетингової інформації, у Користувача буде запропоновано окрему згоду щодо цього.
 
Вміст повідомлення:
Ім'я та прізвище:
Електронна пошта: